Search

Πολιτική Απορρήτου

Η  επιχείρηση «OMMAVIT IKE» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων είτε πρόκειται για πελάτες, είτε για εργαζόμενους και συνεργάτες. Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά στην διαχείριση του συνόλου προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «OMMAVIT», (εφεξής και ως «επιχείρηση»). Ειδικότερα, με το παρόν, το οποίο αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο μας / ηλεκτρονικό κατάστημα, ommavit.gr, αλλά και στο φυσικό μας χώρο, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Ευρωπαϊκό  Κανονισμό 2016/679 (GDPR) και τον Ν.4624/2019, προκειμένου μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, να χορηγηθεί ρητή από μέρους σας συγκατάθεση στην επεξεργασία αυτών.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων :

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η επιχείρηση «OMMAVIT IKE», με διακριτικό τίτλο «OMMAVIT», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Δελφών 208, τηλέφωνο: 231 033 4670 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ommavit@outlook.com

 

Πως και ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα  προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά κανόνα ενεργητικά, απαιτούν δηλαδή θετική δράση του υποκειμένου των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε υποκείμενο (π.χ. πελάτης, χρήστης ιστοτόπου κ.α.) δύναται να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα προφορικά (κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς), γραπτά (με αποστολή ή παράδοση εγγράφων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού) ή και ηλεκτρονικά μέσω εγγραφής του στον ιστότοπο, μέσω συνδεδεμένου με τον ιστότοπο παραθύρου επικοινωνίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Messenger) καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πέραν τούτων, συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ενεργητικά όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ή όταν με βαση τις πληροφορίες που μας παρέχετε (με οποιοδήποτε μέσο) συμπληρώνουμε το έντυπο δελτίο παραγγελίας ή όταν συμμετέχετε σε τυχόν διάφορες προωθητικές ενέργειες που διεξάγει κατά καιρούς η επιχείρηση μας π.χ. διαγωνισμούς κ.λπ..

Με τους παραπάνω τρόπους συλλέγουμε ενεργητικά και επεξεργαζόμαστε όποια προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για την διαχείριση και διατήρηση της μεταξύ μας σχέσης, για την κατάρτιση και εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης, την τιμολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και  την εκτέλεση όσων σκοπών περιγράφονται παρακάτω (βλ. παρ. 5). Ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται στο παρακάτω πίνακα τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε είτε ενεργητικά κατά τους τρόπους που αναφέρθηκαν ανωτέρω είτε παθητικά μέσω cookies (βλ. παρ. 2)

 

Πελάτης φ.π. Υπεύθυνος Επικοινωνίας ν.π. Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στοιχεία Ταυτοποίησης(π.χ. όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., επωνυμία, όνομα χρήστη) Χ Χ Χ
Στοιχεία Επικοινωνίας(π.χ. Διεύθυνση Κατοικίας, Έδρα, Τηλέφωνο, E-mail, Fax) Χ Χ Χ
Στοιχεία Τιμολόγησης(π.χ. όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Έδρα, Επωνυμία ) Χ Χ
Καταναλωτικές Προτιμήσεις(π.χ. ιστορικό παραγγελιών για εγγεγραμμένους χρήστες, προϊόντα αγοράς, χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, συσκευές με τις οποίες συνδέεστε, στοιχεία φυλλομετρητή, γλώσσα ιστοσελίδας) Χ Χ
Λοιπά Προσωπικά στοιχεία(π.χ. ημερομηνία τέλεσης μυστηρίου ή άλλου event για το οποίο γίνεται η παραγγελία προϊόντων, εκκλησία ή άλλος χώρος τέλεσης, θέμα διοργανώμενου event )  Χ

 

Πως γίνεται η παθητική συλλογή δεδομένων;

Τόσο ο  απλός όσο και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνονται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο τους στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, προκειμένου να επιλέξουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών.

Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη, στον αποστολέα. Με την χρήση των cookies διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη /χρήστη στον δικτυακό τόπο και η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών , καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, από τον ιστότοπο μας, συλλέγονται παθητικά, προσωπικά δεδομένα που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας όπως η επιλογή της γλώσσας, για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και cookies απαραίτητα για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας αγορών.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies
woocommerce_cart_hash  Το συγκεκριμένο cookie συγκρατεί πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς, και εντοπίζει πότε γίνονται αλλαγές στο καλάθι. Cookie                μιας Συνεδρίας
woocommerce_items_in_cart  Το συγκεκριμένο cookie συγκρατεί πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. Cookie                 μιας Συνεδρίας
wp_woocommerce_session_ Μέσω του συγκεκριμένου cookie, κάθε πελάτης αντιστοιχίζεται με ένα μοναδικό κωδικό, ώστε να  μπορούν να εντοπιστούν στην βάση δεδομένων τα στοιχεία καλαθιού αυτού κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. 2 ημέρες
wp-settings-time-1 Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του περιβάλλοντος του διαχειριστή του ιστοτόπου και πιθανόν και του περιβάλλοντος του κύριου ιστοτόπου. 1 χρόνο
wp-settings-1  Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του περιβάλλοντος του διαχειριστή του ιστοτόπου και πιθανόν και του περιβάλλοντος του κύριου ιστοτόπου. 1 χρόνο
ct-ultimate-gdpr-cookie  Αποθηκεύει προσωρινά  την επιλογή του χρήστη, στο αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης για τον την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την χρήση των Cookies Cookie                μιας Συνεδρίας
ct-ultimate-gdpr-cookie-level  Διαπιστώνει και αποθηκεύει την έκταση της συναίνεσης του χρήστη ως προς την παθητική συλλογή προσωπικών του δεδομένων μέσω των cookies μέρα
amely_minicart_favico_opened Χρησιμοποιείται από το θέμα του  wordpress για την εμφάνιση του mini cart
yith_wcwl_session_ Αποθηκεύει πληροφορίες για την λίστα προϊόντων που επιλέγονται ως αγαπημένα (λίστα επιθυμιών) 1 μερα

 

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η επιχείρηση μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών. Η πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.

 

Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομιμοποιητικές Βάσεις

Κάθε χρήστης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο παρόν πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση τους, όταν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του. (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο (link) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Εφόσον συναινείτε ή συντρέχει κάποιος άλλος νομιμοποιητικός λόγος (π.χ. έννομο συμφέρον, σύμβαση, εκ του νόμου υποχρέωση κ.λπ.),  τόσο εμείς όσο και οι λοιποί αποδέκτες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς  αλλά και κάθε  άλλο συμβατό σκοπό.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμμόρφωση με την Νομοθεσία Π.χ. Έκδοση οικονομικών στοιχείων και παραστατικών, παράδοση παραστατικών σε τυχόν έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας κ.α.
Λειτουργικότητα Ιστοτόπου Π.χ. Εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα, χρήση cookies προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αγορά κ.α.
Κατάρτιση και Εκτέλεση Σύμβασης Π.χ. Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για αποδοχή παραγγελίας και ενημέρωση εξέλιξης αυτής, συμπλήρωση και αρχειοθέτηση voucher αποστολής προϊόντων, έκδοση οικονομικών στοιχείων κ.α.
Επικοινωνία Εξυπηρέτηση, Ανταπόκριση στις   απαιτήσεις, εκπλήρωση αιτημάτων  Π.χ. Τηλεφωνική  ή ηλεκτρονική από μέρους μας επικοινωνία σε συμβατικό και σε προσυμβατικό στάδιο για λόγους ενημέρωσης, απάντηση σε υποβαλλόμενες ερωτήσεις και παράπονα κ.α.
Βελτιστοποίηση και Αναβάθμιση    παρεχόμενων υπηρεσιών Π.χ. Ανάλυση Δεδομένων αγορών  με όρους ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας  προκειμένου να συναχθούν  συμπεράσματα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, Διενέργεια διαγωνισμών  κ.α.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον). Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

– κατά την αποδοχή της πρότασης σας για σύναψη μεταξύ μας σύμβασης και την ενημέρωση σας για την διαθεσιμότητα και τον χρόνο αποστολής των προϊόντων

– κατά την έκδοση οικονομικών στοιχείων

– κατά την συμπλήρωση voucher αποστολής προϊόντων

Εκ του νόμου δικαίωμα/ υποχρέωση επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

-κατά την έκδοση των προβλεπόμενων στην νομοθεσία φορολογικών στοιχείων/ παραστατικών

-κατά την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές

 

Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

– όταν ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας υποβάλετε μέσω κάθε διαθέσιμου διαύλου επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης

– όταν εξετάζουμε τις καταναλωτικές προτιμήσεις των πελατών μας για να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες

– κατά την επίλυση τυχόν υφιστάμενης μεταξύ μας νομικής διαφοράς

– όταν μετά από προηγούμενη  μεταξύ μας συναλλακτική σχέση σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα στην δηλωθείσα ηλεκτρονικής σας διεύθυνση, υπενθυμίζοντας σας ρητά το δικαίωμα σας να αντιταχθείτε σε αυτή

 

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ) :

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα :

– όταν και εφόσον τα παρέχουμε σε τρίτους για άλλους σκοπούς

– όταν εξετάζουμε το αποτέλεσμα διενεργούμενου διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. Facebook, Instagram. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας, πρέπει πριν την είσοδο σας  να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αποδέκτες) ;

Στην επιχείρησή μας τηρείται ο κανόνας της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας  δεδομένα επεξεργάζονται κατ’ αρχήν από την υπεύθυνη επεξεργασίας  και  κατ’ εξαίρεση από τυχόν υπαλλήλους της επιχείρησης καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες αυτής και λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. ο λογιστής επεξεργάζεται τα εκδιδόμενα παραστατικά) εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται να τηρήσουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα, σέβονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

 

Για τι χρονική διάρκεια διατηρούμε τα δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο αμέσως μετά, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία  προβλέπεται η συνέχιση της τήρησης τους ( π.χ. υποχρέωση τήρησης παραστατικών και λογιστικών εγγράφων).

Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος κτήσης αυτών είναι η  συμβατική μεταξύ μας σχέση, αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί,  ενδέχεται πέραν  των ανωτέρω να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Όσον αφορά στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται παθητικά, μέσω cookies, αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα (βλ. παρ 2) το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται.

 

Ποιος γενικές αρχές χρησιμοποιούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ;

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας, μεριμνούμε ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφενός να εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον) και αφετέρου να είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν.4624/2019 . Οι σκοποί της επεξεργασίας είναι σαφείς, νόμιμοι και εκ των προτέρων γνωστοί στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τόσα όσα απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται τόσο όσο απαιτείται για την υλοποίηση τους. Λαμβάνουμε επαρκή οργανωτικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας για πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή ή παράνομη χρήση.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και πως δύναται να τα ασκήσει;

– Δικαίωμα Πρόσβασης : Δικαιούται να ζητά επιβεβαίωση κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα, υφίστανται επεξεργασία, και εφόσον συμβαίνει τούτο την πρόσβαση σε αυτά και σε πληροφορίες που αφορούν τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων  και τους αποδέκτες αυτών. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ( π.χ. συλλογή μέσω του ιστοτόπου), ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν εξίσου σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.

-Δικαίωμα Διόρθωσης: Δύναται να αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών του δεδομένων

-Δικαίωμα στη Λήθη: Δύναται να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεση του, εκτός αν η υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή η επεξεργασία αυτών στηρίζεται σε άλλο πέραν της συγκατάθεσης έγκυρο νομιμοποιητικό λόγο.

-Δικαίωμα Φορητότητας: Δικαιούται να ζητά και εντός ευλόγου χρόνου να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

-Δικαίωμα Εναντίωσης και Περιορισμού της επεξεργασίας : Δύναται να παρέμβει αναστέλλοντας την επεξεργασία των δεδομένων του, αν εκκρεμεί επαλήθευση της ακρίβειας αυτών ή της νομιμότητας της επεξεργασίας.

-Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: μπορεί να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600,  www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, αφού προηγουμένως τα έχει ασκήσει ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση εντός ευλόγου χρόνου.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας  μέσω e – mail. Περαιτέρω συγκεκριμένα ως προς τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, τα δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής δύνανται να ασκηθούν μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, πατώντας σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και καταχωρώντας το σχετικό αίτημα.  Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε το υποκείμενο θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  συμμορφώνεται αφ’ ης στιγμής έλαβε γνώση και εντός ευλόγου χρόνου προς το ασκηθέν δικαίωμα, ενώ δικαιούται να αρνηθεί την συμμόρφωση σε αυτό εφόσον η άσκηση του αντίκειται στο νόμο, ή συγκρούεται με άλλη υπέρτερη. Η συμμόρφωση δε σε ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

 

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από την επιχείρηση;

Η επιχείρηση λαμβάνει κατάλληλα  οργανωτικά (Ενδεικτικά: Διαβάθμιση πρόσβασης δεδομένων, δηλώσεις εμπιστευτικότητας, ορθή διαχείριση φυσικού αρχείου το οποίο τηρείται μόνο όταν είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των δεδομένων), τεχνικά (Ενδεικτικά: Ταυτοποίηση – Αυθεντικοποίηση χρηστών, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση) και φυσικά μέτρα ασφαλείας ( πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μόνο με επίβλεψη) προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια  των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και την προστασία αυτών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας .

 

Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Η επιχείρηση δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, οπότε και θα την αναρτά στον ιστότοπο  www.ommavit.gr

 

 

 

Back to Top